Viktiga årtal

1972 föreningen Thespis bildas (namnet kommer från ”Tragedins uppfinnare”. Han föddes i Attika på 500-talet och var den första pristagaren vid de stora Dionysierna år 543 fKr. Han introducerade den självständige aktören i motsats till kören, liksom masker, smink och kostymer. Ordet för skådespelare ”thespian” kommer från hans namn.)

1979-1981 Thespis ligger i träda

1981 några nya teaterentusiaster blåser liv i föreningen. De tränar och spelar i lokalen Hagagården som de delar med andra föreningar.

November 1981 startas de första studiecirklarna i amatörteater, i ett samarbete med ABF.

16 januari 1982 Thespis byter namn till Köpings Amatörteater

Februari 1986 Köpings amatörteater behöver inte dela lokal med andra föreningar utan får Hagagården som sin egna lokal, en lokal som tidigare hade varit både ungdomsgård och festlokal. Hagagården bytter namn till Hagateatern.

11 april 1987 föreningen deltar under den stora invigningen av Forum teatern.

1987-1989 föreningen har med ekonomisktstöd från ABF en anställd verksamhetsledare på halvtid under vår och höst månaderna. Jose Antequera, Elisabet Persson och Kent Persson arbetar under olika perioder på tjänsten.

Hösten 1989 inleds arbete med skrivelser till kommunen för att få till en verksamhetsledartjänst för föreningen.

1989 föreningens första damkorpfotbollslag bildas som efter en hård första säsong gick från klarhet till klarhet.

1982-ht 1990 kommunen driver teaterskola med timanställda pedagoger från Hagateatern. Från 1986 drivs teaterskolan i Hagateaterns lokaler. HT 1990 tar kommunen beslut om att lägga ner teaterskolan.

Höstterminen 1991 Hagateatern startar teaterskola i egen regi med från början en grupp 10-12 åringar.

Sommaren 1994 de första dramatiserade stadsvandringarna genomförs i samarbete med Turistbyrån, två scener spelas – en vid prostgården och en i apoteksmuseet. Samarbetet med turistbyrån har fortsatt och Hagateatern har med några få undantag gjort dramatiserade stadsvandringar varje sommar. Våren 2007 gjorde föreningen även en dramatiserad barnstadsvandring för mellanstadiet, den spelades våren 2007, hösten 2007 samt våren 2008, totalt för fyra olika klasser/årskurser.

Hösten 1994 med stöd från arbetsförmedlingen, kommunen och intäkter från sommarspel kan föreningen projektanställa Maria Berggren som teaterskoleansvarig. Tjänsten startas som en ungdomspraktik och övergår 1995  till projektanställning.

Hösten 1996 efter många år uppvaktande och sökande hos kultur och fritidsnämnden kan föreningen med hjälp av ökade föreningsbidrag äntligen anställa en verksamhetsledare på halvtid samt behålla teaterskoleansvarige. Dramapedagog Elisabet Persson blir verksamhetsledare och Maria Berggren teaterskoleansvarig, båda på varsin halvtid.

Sommaren 1995 det första sommarspelet ”Köping mellan eld och vatten” del 1 Agnes (1639) spelas på Nyströmskagården. 1 149 personer såg spelet.
1996 del 2 Oskar (1776) på Museets gård, publik 1 178
1997 del 1 Agnes (1639) på Nyströmskagården för andra gången, publik 544
1998 del 3 Anna och Hedvig (1889) på Nyströmskagården, publik 1 103
2000 alla tre delarna (1639, 1776, 1889) på Nyströmskagården, publik 1 100

Hösten 1996 inleds ett samarbete med Ullvigymnasiet och föreningen börjar sälja dramatimmar till skolorna.

1997-1999 Dramapedagog Carina Eriksson vikarierar som teaterskoleansvarig.
Hon fortsätter sedan efter det att arbeta i föreningen som timanställd dramapedagog.

1998 föreningen börjar växa ur sina lokaler och hyr en extra lokal, Lillhaga (en källarlokal i anslutning till teatern). 1999 rustas Lillhaga upp och används som extra rep/spellokal, förvaring och systuga.

14 februari 1999 föreningen byter namn från Köpings Amatörteater till Hagateatern.

Sommaren 1999 föreningens första sagovandring i Karlbergsskogen i samarbete med 

Hösten 1999 teatergruppen Änglarna startas. En grupp för vuxna handikappade och utvecklingsstörda, ett samarbete med Särskilda omsorgen i Köping.

Hösten 2001 Sara Törnqvist övertar tjänsten som teaterskoleansvarig då den tidigare flyttar.

2004 Hagateatern har 30års jubileum med Teaterskolekavalkad, Menyrevy och utställning på Museet.

Hösten 2003 Caritha Hynninen får tjänsten som verksamhetsledare på Hagateatern då den tidigare har flyttat.

Sommaren 2005 görs ett nytt sommarspel. Den här gången vid Korslöts skans. Historien heter Tvi Vale och utspelar sig på 1400 talet.

Våren 2005 till sommaren 2008 Parviz Nassiri vikarierar som teaterskoleansvarig då den tidigare är mammaledig.

Våren 2005 inleds ett samarbete med Ögir mat och musik. Målet är att göra en nyårsrevy på kulturkrogen Ögir. Per Granberg ägare till Ögir vill inte bara öppna sin krog för teatern utan även vara med och skriva revyn.
Den första nyårsrevyn - Scent!d regisseras av Maria Berggren och har premiär januari 2006, publikanatal 626. Efter det fortsätter samarbetet med Ögir Mat & Musik. Januari 2015 firade Nyårsrevyn 10-årsjubileum med en best of revy under namnet - Det luktar skämt - en revy med gamla poänger. Publikantalet har ökat genom åren och har haft en topp på ca 
1 200 personer.

2006 föreningen får överta Hagafritids som ligger i direkt anslutning till Hagateatern.  Lillhaga flyttas till fritids. Ett samarbete med Köpings fotoklubb, Köpings aktiva kvinnor, Köpings Teaterförening och KAK slöjd och hantverksförening inleds. Dessa föreningar hyr in sig i fritidslokalen.

2006 Hagateaterns hemsida annonsernas

2007 styrelsen arbetar med att tydliggöra ansvarsuppgifterna för Hagateaterns två anställda. Befattningarnas titlar ändras till Verksamhetsledare och Konstnärligledare.

Sommaren 2008 bygger Hagateatern en ny gradäng till salongen. Stolarna kommer från en biograf i Borås. Nu kan publiken sitta skönt under teaterns föreställningar.

2008 teatern får en ny logga. De båda lokalerna döps till Perssons salong och Alenius Café. En ljussatt skylt sätts upp och de nya skyltarna invigs med pompa och ståt.

September 2008 blir Änglarna blir det första året av ett tvåårigt projekt från Allmäna arvsfonden. Medfinansiärer är ABF, Hagateatern och Köpings kommun Särskilda omsorgen fritid. Medsökande är även Amatörteaterkonsulenten i Västmanland och FUB. Projektledare är Carina Eriksson och Maria Berggren som båda arbetar halvtid med detta. I och med projektet får Änglarna mera tid att arbeta med teater och träffas en heldag i veckan.
Hösten 2009 tar kommunen beslutet att Änglarna ska bli en permanent daglig verksamhet. 1 januari 2010 startas den nya dagliga verksamheten, två dagar i veckan. Kommunen köper tjänsten av föreningen. 2011-2012 söker Änglarna pengar från Leader Västra mälardalen och får ett ja. Projektet resulterar i föreställningen Malakias - historien som aldrig berättades.

Under 2009 vikarierar Carina Eriksson och Parviz Nassiri på tjästen som Konstnärlig ledare då Sara Sjöblom är mammaledig. Parviz blir kvar på en tän

Hösten 2012-våren 2013 vikarierar Moa Holmberg och Carina Eriksson som konstnärlig ledare då ordinarie verksamerhetsledare är tjänstledig.

Juni 2013 blir Carina Eriksson anställd som konstnärlig ledare med teaterskole ansvar då Sara Sjöbom valt att satsa fullt ut på sin egna firma.
April 2014 slutar Caritha Fredricsson som verksamhetsledare då hon fått ett annat jobb. Hösten 2014 anställs Linda Adolphson och Camilla Berglund på timmar för att arbeta med teaterskolegrupper. Maria Berggren anställs för att driva och blåsa liv i sommarspelet Köping mellan eld och vatten, beräknad premiär augusti 2015.