Historik

Den 30 november 1972 bildades en teaterförening i Köping som fick namnet "Thespis". Grundaren för föreningen var Britt Marie Alenius, en dramapedagog från Västerås, som under 70 talets början arbetade som ledare för tre olika teatergrupper i Köping - Missionskyrkans dramatikgrupp, Pensionärsgruppen och Karlbergsskolan frivillig dramatik för gymnasiet. För att lättare kunna samarbeta mellan grupperna och för att kunna söka ekonomiskt bidrag beslöt Alenius att slå samman grupperna till en förening. De tre grupperna fortsatte trots sammanslagningen att fungera var för sig, de repeterar och spelar i olika lokaler. Det som höll samman föreningen var de gemensamma medlemsmötena. 1977 flyttade föreningens grundare till Gävle och nya ledare tog över. Samarbetet gick trögt och till sist drog sig två grupper ur sammanslagningen. År 1978 gick föreningen till sist i ide. 

britt_marie_alenius

I februari 1981 driver ett nytt gäng med teaterintresserade igång den sovande föreningen. 1982 byter man namn till Köpings Amatörteater, och den nya föreningen kommer att bli mycket aktiv under början av 80-talet. De spelar på ATR:s distriktsfestival på Västerbergsfolkhögskola, man deltar i festivaler, arrangerar studiecirklar i samarbete med ABF och sätter upp en hel del föreställningar. Två entusiaster som kan nämnas är Elisabet Persson och Luis Arino.

1986 får föreningen en egen lokal, Hagagården. Flytten blir ett uppsving för föreningen, som nu fick en egen scen, lokaler för rekvisita och sminkloge. Innan har de delat lokalen med andra föreningar. 1987 byter man namn på lokalen från Hagagården till Hagateatern, men föreningen behåller sitt namn och först 1999 ändrar man namnet från Köpings amatörteater till Hagateatern, rätt och slätt.               

Under 1980 talet driver Köpings kommun en teaterskola för barn. I början av 
90-talet läggs den ner och ligger nere ett par år. 1991 startar föreningen en teaterskola i egen regi. Intresset för teaterskolan är stort och från att ha startat med två barngrupper i början av 90-talet, har föreningen idag, 2006 sex teaterskolegrupper med ca 60-70 barn mellan 7-15 år. 

Från 1995 blir föreningen mera synlig för Köpingsborna, i och med sommarspelen "Köping mellan eld och vatten". Dessa görs som en trilogi över stadens historia under tre sekler 1600-tal, 1700-tal och 1800-tal. Från 1995 till 2000 spelas de tre spelen på Nyströmska gården samt Museets gård.

Under mitten av 90-talet, efter många års sökande av bidrag hos kommunen får föreningen ett ökat bidrag och kan anställa två dramapedagoger på varsin halvtid. Elisabet Persson anställs som verksamhetsledare, Maria Berggren blir teaterskoleansvarig. Mellan åren 1997 och 1999 hade vi ytterligare en dramapedagog anställd, Carina Eriksson som sedan efter 2001 har arbetat i föreningen som timanställd dramapedagog. 2001 tar Sara Sjöblom över arbetet som teaterskoleansvarig och 2003 anställs Caritha Fredricson som verksamhetsledare, då den tidigare flyttar. Som övrig personal har föreningen haft en kostymansvarig på 50 %. 2013 slutar Sara Sjöblom på sin tjänst. Carina Eriksson får anställningen som teaterskoleansvarig på 50%. Parviz Nassiri är sedan 2010 anställd med huvudsaklig syssla som regissör med stöd från arbetsförmedlingen. 2014 slutar Caritha Fredricson sin tjänst. Hösten 2014 anställs Camilla Berglund och Linda Adolphson på timmar för att arbeta med teaterskolan.
1999 startar föreningen ett samarbete med Särskilda omsorgen, teatergruppen Änglarna, en grupp med skådespelare med olika former av handikapp 2010 blir Änglarna en permanent daglig verksamhet där kommunen köper tjänsten från föreningen. Anställda för att driva Änglarna är Carina Eriksson och Maria Berggren på vardera 50%.

Föreningen växer och efter några år blir lokalerna trånga. 2006 får föreningen överta fritidslokalen som ligger i direkt anslutning till teatern. Ett samarbete med andra föreningar inleds. Idag huserar flera andra föreningar i lokalen - Köpings aktiva kvinnor och Köpings teaterförening delar idag lokaler med Hagateatern.